Radviliškio ligoninė švenčia 60 metų jubiliejų

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis

VšĮ Radviliškio ligoninės 60-ties metų sukaktis - tai nemaža ligoninės gyvenimo knyga su daugybe lapų. Keitėsi ligoninės pavadinimas, išaugo lovų skaičius nuo 25 lovų į dabartinę su 181 lova ir 316 darbuotojų turinčia ligonine. Ligoninė įgyvendina kokybės politiką, vadovaujasi išsikelta veiklos strategija, plėtros tikslais ir ateities planais.

Ligoninės misija - teikti kokybiškas, saugias, savalaikes stacionares ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas Radviliškio rajono ir Lietuvos gyventojams bei užsienio piliečiams.

Ligoninės vizija - Europos standartus atitinkanti, saugi pacientams, racionaliai valdanti išteklius ligoninė.

Pagrindinis ligoninės veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant mažinti jų sergamumą bei mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Ligoninės iškelti uždaviniai tikslui pasiekti:

  1. 1.Tęsti struktūrinius pertvarkymus, kurie leistų padidinti įstaigos veiklos efektyvumą ir pagerinti sveikatos priežiūros prieinamumą, kuo geriau tenkinant gyventojų poreikius;

  2. 2.Stiprinti ir vystyti bendradarbiavimą su kitomis Šiaulių krašto gydymo įstaigomis, pagerinant koordinavimą bei užtikrinant sveikatos priežiūros tęstinumą.

Per tuos 60 metų gydyta šimtai tūkstančių pacientų, atlikta daugybė konsultacijų ir operacijų. Šiandien ligoninė teikia antrinio lygio medicinines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Nuo 2003 metų Radviliškio ligoninė sparčiai vykdo restruktūrizaciją apjungiant skyrius: Chirurginį su Traumatologiniu, Ginekologinį su Akušeriniu skyriumi, įkurta Konsultacinė poliklinika ir t. t. optimizuoti ligonių srautai, darbuotojų skaičius.

VšĮ Radviliškio ligoninė nuo 2003 metų dalyvauja 15 projektų veikloje. Iš jų 8 jau įgyvendinti. Tai restruktūrizavimo ir paslaugų optimizavimo programa, valstybės investicijų programa, ES struktūrinių fondų ir EEE Norvegų projektai. Bendra projektų vertė yra apie 33 mln. Litų. 2004 - 2009 metų laikotarpį įsisavinta apie 11 mln. paramos lėšų.

Ligoninės struktūroje šiuo metu veikia šie stacionaro padaliniai: Priėmimo - skubiosios pagalbos skyrius, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius, Vaikų ligų skyrius, Chirurgijos skyrius, I vidaus ligų skyrius, II vidaus ligų skyrius, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, Konsultacinė poliklinika, Dantų protezavimo skyrius. Kasmet išgydoma virš 7 tūkst. ligonių, atliekama daugiau negu 4 tūkst. operacijų, konsultuojama daugiau negu 75 tūkst. pacientų.

Tik bendro komandinio darbo dėka ligoninė pasiekė gerų rezultatų. Už tai esu dėkinga visam ligoninės kolektyvui. Visiems medicinos darbuotojams, gydytojams, slaugytojoms linkiu nuoširdaus darbo, sėkmės ir ištvermės tolimesnėje sveikatos sistemos pertvarkoje ir bendravime su ligoniais, o pacientams tolerantiškumo ir kantrybės.

Noriu, kad Radviliškio ligoninė ir toliau išliktų šiuolaikiška, atvira ir saugi rajono ir šalies gyventojams.

 

 

Direktorė Danutė Povelauskienė