Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas (ankstyvajai vaikų ligų diagnostikai ir gydymui) bei sveikatos paslaugų kokybės kontrolės užtikrinimas

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, siekdama pagerinti vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Radviliškio rajone, pradėjo įgyvendinti Norvegijos finansinių mechanizmų remiamą projektą, kuriuo planuoja atnaujinti ir modernizuoti vaikų ligų skyrių ir vaikų kardiologijos kabinetą bei atidaryti visiškai naują skyrių – vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybą. Projekto metu bus suremontuotos ligoninės patalpos, įsigyta naujos medicininės ir kompiuterinės įrangos, pravesti mokymai ankstyvosios reabilitacijos tarnybos personalui.

Iki šiol Radviliškio ligoninėje labai trūko specializuotos diagnostinės įrangos, kurios pagalba būtų atliekami kokybiški tyrimai vaikams. Įgyvendinus šį projektą, bus galima atlikti širdies echoskopinius tyrimus, nustatyti funkcinį širdies pajėgumą, vykdyti inhaliacinę terapiją, kraujo dujų analizę bei atlikti kitus tyrimus, todėl mažieji pacientai nebebus siunčiami į kituose miestuose esančias gydymo įstaigas.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslauga Radviliškio rajone iš viso nebuvo teikiama. Alternatyvos vaikų raidos sutrikimų ankstyvajai reabilitacijai nėra – neteikiant šios paslaugos neužtikrinamas pilnavertis vaikų vystymasis, kas gali nulemti jų neįgalumą ir nepakankamą integraciją į visuomenę. Planuojama, kad po projekto įgyvendinimo įsteigtoje naujoje vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyboje bus suteikiama apie 3000 paslaugų per metus. Taip bus užtikrintas ankstyvų vaikų raidos sutrikimų išaiškinimas, kompleksinė pagalba vaikams su raidos sutrikimais, jų tėvams / globėjams.

Projektą „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Radviliškio ligoninėje (ankstyva vaikų ligų diagnostika ir gydymas) bei sveikatos paslaugų kokybės kontrolės užtikrinimas“ planuojama įgyvendinti per 18 mėnesių (nuo 2009 m. liepos iki 2011 m. sausio mėn.). Projekto vertė siekia 1,6 mln. litų, iš kurių 85% finansuojama iš Norvegijos finansinio mechanizmo paramos lėšų, 15% iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto.

VšĮ Radviliškio ligoninės informacija, 2009 m. spalio 14 d.