Darbų – už keliolika milijonų

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis

Bene didžiausi darbai šiuo metu vyksta rekonstruojamame Operacinės, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, kuris itin reikalingas ligoniams. Operacinėje baigiama montuoti vokiška įranga, kuria galėtų pasigirti ir didžiosios miestų ligoninės.

Anot D. Povelauskienės, rekonstruotoje modernioje operacinėje su nauja įranga bus galima atlikti daugiau operacįjų, kurių trūko, kad Radviliškio ligoninė iš rajoninės galėtų tapti regionine. Jų bei gimdymų turėtų padaugėti ir perėmus dalį paslaugų iš Pakmojo ligoninės. Šiuo metu dėl to vyksta derybos.

Šis trejus metus vykdomas projektas netrukus bus baigtas. Įgyvendinti projektą kainuos apie 5,4 milįjono litu.

Tarp didžiųjų ligoninės darbu – ir ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacįjos, priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgįjos, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra bei modemizavimas, tai leis kiekybiniu ir kokybiniu aspektais plėtoti ambulatorinių, slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą. Šio projekto vertė - apie 4,8 milįjono litų.

Pagerinti vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę padės vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo projetas, labai svarbus ankstyvajai vaikų ligų diagnostikai ir gydymui. Jo įgyvendinimas kainuos per 1,6 milįjono litų.Gerinti teikiamų paslaugų kokybę padės medikų administracinių gebėjimų stiprinimo mokymai.


Merui - pasiūlymai ir klausimai

Radviliškio ligoninės operacinėje apsilankęs rajono meras A. Čepononis liko patenkintas baigiamais darbais. Pasak jo, radviliškiečių operacinė bus viena moderniausių ir atitiks visus šiuolaikinius reikalavimus.Ligoninės direktorė D. Povelauskienė papasakojo apie šiuo metu ligonineje vykdomų darbų eigą, numatomus ju pabaigos terminus.

A. Čepononis medikus supažindino su rajono finansine būkle, kuri, anot jo, nėra prasta - paimta santykinai nedaug paskolų, gauta apie 2 milįjonus litu viršplaniniu pajamų.

Medikai merui pateikė pasiūlymų, prašymų bei klausimų. Vienas iš prašymų - įsteigti ligoninėje apsaugos darbuotojo etatą. Anot medikų, apsaugos darbuotojas ar policįjos pareigūnas padėtų užtikrinti tvarką ligoninėje, medikams būtų daug saugiau dirbti naktimis.

Pasak A. Čepononio, tam reikėtų nemenkų lėšų, kurių sunkmečio laikotarpiu rasti ne taip lengva.

Ligoninės Operaciniu skyriaus vedėjas P. Kušleika pasiūlė mieste vėl atidaryti išblaivinimo įstaigą, kuri labai palengvintų medikų darbą, kadangi dabar jiems tenka ne tik gydyti ligonius, bet ir blaivinti.

Šaltinis: laikraštis „Mūsų kraštas“, 2010 m. gegužės 15 d.