Radviliškio ligoninėje administracija kelia kvalifikaciją

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis

Radviliškio ligoninė, siekdama stiprinti ligoninės vadovų administracinius gebėjimus, nuo 2009 metų spalio mėnesio iki 2010 metų rugsėjo mėnesio įgyvendino Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų remiamą paprojektį „Administracinių gebėjimų stiprinimas VšĮ Radviliškio ligoninėje“, kurio tikslas - sustiprinti Radviliškio ligoninės darbuotojų administracinius gebėjimus, tuo prisidedant prie viešojo administravimo sistemos tobulinimo.

Paprojektis iš viso apėmė 17 skirtingų mokymų (kurių bendra trukmė 480 akademinių valandų) efektyvios įstaigų vadybos, paslaugų kokybės vadybos, informacinių technologijų ir telekomunikacijų taikymo, asmeninės kompetencijos ugdymo temomis.

Paprojektis buvo įgyvendintas labai sėkmingai. Mokymai suteikė galimybę gilinti žinias bei kelti savo kompetenciją net 34 ligoninės administracijos darbuotojams (paraiškoje buvo numatyta apmokyti 20 darbuotojų), taigi paprojekčio rezultatai viršijo paraiškos rengimo metu užsibrėžtus tikslus. Ligoninės darbuotojai džiaugiasi paprojekčio metu įgytomis žiniomis, kurios, jų teigimu, yra itin vertingos.

Radviliškio ligoninės direktorė Danutė Povelauskienė tikisi, kad paprojekčio įgyvendinimo laikotarpiu įgytas žinias pavyks efektyviai panaudoti ligoninės darbo efektyvumui gerinti, darbo aplinkos bei darbo procesų tobulinimui, todėl žymiai pagerės sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamų paslaugų kokybė.

Paprojektis buvo įgyvendinamas pagal bendrai LR ir EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ pirmąjį kvietimą. Bendra Paprojekčio vertė – 164.733 Lt, iš kurių 140.023 Lt (85 % visos projekto vertės) buvo finansuojama iš paramos lėšų

VšĮ Radviliškio ligoninės informacija, 2010 m. rugsėjo 27 d.