E. sveikatos projektas įgauna pagreitį

Algirdas VALENTAS

sistemą, sukuriant paciento viso gyvenimo elektroninių sveikatos įrašų istoriją. Projektas sudarys sąlygas Radviliškio regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinėmis priemonėmis gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, o specialistams – saugiai keistis informacija šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšių technologijų priemonėmis.

Bendra projekto vertė – beveik 2,3 mln. litų. Iš jų per 1 mln. litų kainuos regioninės informacinės sistemos įdiegimas, beveik 0,9 mln. litų skirta techninei įrangai – kompiuteriams, pausdintuvams, informacinės sistemos centrui – įsigyti.

Likusios lėšos bus skirtos sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos diegimo techninei priežiūrai vykdyti, specifikacijai, diegimo investicijų projektui parengti, taip pat administravimui bei kitoms projekto vykdymo reikmėms.

Projektą planuojama baigti iki 2014 metų balandžio mėnesio.

Radviliškio ligoninė – šio projekto vykdytoja. Be jos, projekte dalyvauja dar 17 Šiaulių regiono sveikatos priežiūros įstaigų – ligoninių, poliklinikų ir ambulatorijų.

Projektas sėkmingai įsibėgėja

„Projektas po truputį įgauna pagreitį, džiaugiamės, kad turime septyniolika partnerių, veikla jau įsibėgėja ir tikimės, kad ateityje bus sėkmingai įgyvendintos visos projekto veiklos“, - pasakoja Radviliškio ligoninės direktorė Danutė Povelauskienė.

Tiksliai išdėstyti darbų atlikimo etapai. Radviliškio ligoninės vyriausiojo informacinių technologijų specialisto Genadijaus Marudino teigimu, jau yra pasitvirtinti informacinės sistemos ir informacinės sistemos saugos nuostatai, kurie išsiųsti į Informacinės visuomenės plėtros komitetą įregistruoti. Dabar su Centrine projektų valdymo agentūra vyksta sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos specifikacijos parengimo ir diegimo techninės priežiūros pirkimo derinimas. Įvykdžius pirkimus, kartu su rangovais bus pradėtos rengti specifikacijos.

„Specifikacijų rengimo metu būtinai pasikviesime visus projekto partnerius, stengsimės atsižvelgti į jų veiklą, kad sistema kuo geriau atitiktų Radviliškio ligoninės ir partnerių poreikius, kad būtų įdiegta kuo daugiau naujų funkcijų ir patobulinimų“, - projekto diegimo ypatumais dalijasi G.Marudinas. Po to prasidės pačios sistemos diegimas ir techninės įrangos pirkimas.

Įdomu, kad sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos specifikacijos parengimo ir diegimo techninės priežiūros pirkimas bus vykdomas vadovaujantis ne mažiausia kaina, o finansine nauda. Pirmiausia bus išnagrinėti pretendentų gebėjimai atlikti darbus ir tik paskui bus vertinama kaina. Tas pats bus daroma ir perkant informacinę sistemą.

Įstaiga džiaugiasi gražiu bendradarbiavimu su projekto partneriais. Jau maždaug metus, viso projekto metu partneriai nuolat kviečiami į susirinkimus, supažindinami su projekto eiga ir artimiausiais darbais. Su visais partneriais suderinti informacinės sistemos nuostatai ir iš visų gauti sutikimai, kad nuostatai paruošti tinkamai.

Su Sveikatos apsaugos ministerija ir Centrine projektų valdymo agentūra irgi gražiai bendradarbiaujama.


Neabejoja būsima nauda

Pasak Radviliškio ligoninės vyriausiojo informacinių technologijų specialisto Genadijaus Marudino, prie informacinės sistemos bus prijungta ir laboratorinė informacinė, ir vaizdų saugojimo, ir kitos sistemos. Informacinės sistemos nuostatuose numatyta parengti ir įdiegti net 27 e. sveikatos komponentus – nuo ambulatorinių pacientų apsilankymo komponento sukūrimo iki įvairių ataskaitų formavimo ir jų perdavimo į centrines duomenų bazes. O specifikacijoje planuojama numatyti netgi daugiau komponentų, nes už turimus pinigus galima padaryti daugiau.

Radviliškio ligoninė partnerio teisėmis dalyvauja Vidurio ir Vakarų Lietuvos sergamumo bei mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo projekte. Jo rėmuose bus įdiegta galimybė, prireikus specialistų konsultacijų, į bet kokią gydymo įstaigą siųsti kardiologinius telemedicinos duomenis ir gauti atsakymus.

Radviliškio ligoninėje bus įkurtas regioninis techninės įrangos centras, turėsiantis užtikrinti projekto dalyvių informacinės sistemos veikimą ir duomenų mainų su e. sveikatos paslaugų bei bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema saugų pasikeitimą.

Visiems projekto dalyviams bus įrengta 180 kompiuterizuotų darbo vietų su papildoma infrastruktūra, kiekviena projekte dalyvaujanti įstaiga bus aprūpinta kompiuteriais ir spausdintuvais. Radviliškio ligoninei skirta 24 kompiuteriai. Daugiausia (28) gaus Šiaulių centro poliklinika, kadangi susitarta kompiuterius dalinti pagal gydytojų skaičių.

Ligoninėms ir pirminės sveikatos priežiūros centrams bus skirti A3 ir A4 formato spausdintuvai, o ambulatorijoms – A4 formato spausdintuvai, nes didesnis formatas jiems nereikalingas.

Regioninės informacinės sistemos diegimo metu 770 būsimų informacinės sistemos vartotojų bus apmokyti su ja dirbti. Planuojama rengti mokymus grupėmis po 10 asmenų, kiekvienai grupei - po 16 valandų. Mokymus rengs įmonė, kuri diegs sistemą.

Projekto vadovai neabejoja būsima projekto nauda. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad 30 proc. padidės suteiktų elektroninių paslaugų vartotojų dalis. O po dvejų metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo net 70 proc. padaugės patenkintų vartotojų.

Visas paslaugas perkėlus į elektroninę erdvę, pagerės įstaigų darbo procesai, sumažės klaidų skaičius, atsiras galimybė padidinti apsilankymų skaičių.

Pirmi įspūdžiai – geri

Praėjusią savaitę Radviliškio ligoninėje įvyko konferencija, skirta regioninio projekto rezultatams ir artimiausiems

darbams aptarti Sveikatos apsaugos ministerijos Bendrųjų reikalų departamento E. sveikatos koordinavimo skyriaus vedėjas Normantas Dučinskas supažindino projekto partnerius su elektroninių sveikatos paslaugų sistema. Svečias priminė, kad ministerijos atstovai jau apvažiavo 10 regionų ir Radviliškio ligoninės vadovaujamas projektas yra lyg ir vainikuojantis. Prelegentas pristatė e. sveikatos sistemos kūrimo istoriją, jos planuojamą architektūros modelį, kuriamas saugyklas ir duomenų bazes, apibūdino sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų ir sistemos branduolio bendravimo principus.

Prelegentas daug dėmesio skyrė sistemos teisinei bazei, išdėstė valstybės reikalavimus gydymo įstaigoms, tuo pačiu patarė įstaigoms drąsiai dėstyti savo poreikius ir reikalauti, kad informacinės sistemos kūrėjai įdiegtų kuo daugiau sistemos funkcionalumų. Labai svarbu, kad pačios įstaigos pagalvotų, ką dar reikia sukurti ir įdiegti jų informacinėje sistemoje, kad nepaliktų to nuspręsti tik sistemos diegėjams ir konsultantams. Tik tada sistema atitiks įstaigų poreikius. „E. sveikatos sistema yra mūsų visų bendras reikalas“, - pabrėžė ministerijos atstovas.

„Žinau, kad puikiai vykdote iki šiol iškeltus uždavinius ir vienas pagrindinių buvo informacinės sistemos įteisinimo darbai. Dėl to tikrai turiu pagirti, nes nuostatai buvo parengti atsižvelgiant į visas mūsų rekomendacijas ir reikalavimus, jau suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu ir išsiųsti registruoti. Tai yra vienas svarbiausiųjų žingsnių, įteisinant sistemą. Tai rodo, kad Radviliškis jau žino, ką padarys ir kaip valdys informacinę sistemą. Mes tai tikrai vertiname kaip teigiamą reiškinį“, - kalbėjo N.Dučinskas.

Anot jo, kad projektas vyksta sėkmingai, rodo konferencijos dalyvių nuotaika, kaip palankiai ir draugiškai nusiteikę projekto partneriai. „Iš partnerių veidų matyti tarpusavio bendradarbiavimo rezultatas. Stengiamės kiek įmanoma partnerius supažindinti su projekto įgyvendinimo eiga, stengiamės atsižvelgti į tai, kas siūloma, ir iki šiol sekėsi neblogai. Tikiuosi, ir ateityje taip pat sėkmingai bendradarbiausime“, - pritarė direktorė D.Povelauskienė.

Nebenori grįžti į praeitį

Pasak Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus vedėjo Raimundo Aganausko, gydytojai ir slaugytojos įprato dirbti su kompiuteriais ir dabar nebenori grįžti atgal

Radviliškio ligoninėje jau penkeri metai diegiama ligoninės informacinė sistema. Kompiuterizavimo pradžia buvo gana sunki. Pirmiausia informacinės technologijos pradėtos diegti Priėmimo – skubios pagalbos, kituose skyriuose. Darbuotojai greit perprato kompiuterizacijos teikiamą didelę naudą, labia padidėjo žmonių pasitenkinimas.

Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus vyresnioji slaugytoja, slaugos administratorė Rasa Urbonienė (sėdi) ir bendrosios praktikos slaugytoja Ina Guigienė pasakoja, kad skyrius vienas pirmųjų įsijungė į ligoninės informacinę sistemą. Kompiuteriu patikrinamas paciento draustumas, užvedama ambulatorinė arba stacionarinė kortelė. Informacinė sistema leidžia darbuotojams stebėti, kiek užimti skyriai. Jeigu iš Priėmimo skyriaus pacientas siunčiamas į laboratoriją, tyrimai įvedami į informacinę sistemą, gydytojai mato tyrimo rezultatus ir priima sprendimą, ar guldyti pacientą, ar išleisti namo.

Pasak Radiologijos kabineto gydytojo radiologo Prano Vileikio, skaitmenizavimo sistema leidžia radiologinius vaizdus matyti bet kurioje kompiuterizuotoje vietoje. Pavyzdžiui, vidaus ligų gydytojai gali iškart matyti vaizdą, o po kurio laiko ateina gydytojo radiologo aprašymas. Planuojama įdiegti ir elektroninę aprašymų formą.

Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus radiologijos technologė Lidija Šnapštienė pasakoja, jog visas rentgenodiagnostika yra

Penktus metus diegianti informacines technologijas, Radviliškio ligoninė sėkmingai pradėjo vykdyti regioninį elektroninės sveikatos projektą ir vadovauja informacinių technologijų diegimui septyniolikoje Šiaulių regiono sveikatos priežiūros įstaigų.

Regioninio projekto vadovė

VšĮ Radviliškio ligoninė vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

Vykdant projektą bus įdiegta Šiaulių regiono sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema, užtikrinanti medicininių duomenų perdavimą į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę

skaitmenizuota ir spausdintos nuotraukos – jau praeitis. Bet pacientui reikalaujant, dar yra galimybė jas atspausdinti.

Klinikinės diagnostikos laboratorijoje tyrimo rezultatai suvedami į ligoninės informacinę sistemą, o e. sveikatos projekto vykdymo metu į informacinę sistemą numatyta sujungti visus analizatorius ir į ją automatiškai pateks tyrimų rezultatai. Šiandien dar naudojami popieriniai blankai, nes tyrimas turi būti įklijuotas į ligos istoriją.

Radviliškio ligoninės konsultacinės poliklinikos registratūra ir keli gydytojų kabinetai jau naudojasi ligoninės informacine sistema, kuri palengvina medicinos registratorių, bendrosios praktikos slaugytojų Romaldos Majauskienės (kairėje) ir Virginijos Stalygienės darbą.

Statistinės formos taip pat pradedamos perkelti į elektroninę erdvę. Epikrizės įrašomos į diktofoną, o darbuotoja iš diktofono suveda į formą ir ji įklijuojama į ligos istoriją. Jau yra galimybė epikrizę suvesti į informacinę sistemą.

Šaltinis: savaitraštis Lietuvos sveikata Nr.40 (983) 2012 spalio 4 - 10 d

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis