VšĮ Radviliškio ligoninės civilinės saugos stalo pratybos

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis

Lapkričio 25 d. ligoninės medicininio švietimo salėje įvyko VšĮ Radviliškio ligoninės civilinės saugos stalo pratybos „VšĮ Radviliškio ligoninės darbuotojų, Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės (toliau ESVG) ir specializuotų - struktūrinių  grupių narių veiksmų organizavimas ekstremaliosios situacijos atveju, kurios metu kilo gaisras vaikų ligų skyriaus procedūrų kabinete“. Pratybas koordinavo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistė Svetlana Senionienė, joms vadovavo specialistė ūkio reikalams Vitalija Januševičienė. Stalo pratybose dalyvavo vyr. slaugytoja-slaugos administratorė Greta Gudžiūnienė, inžinierius-energetikas Vytautas Noraitis, vyr. personalo specialistė Orinta Meškienė, priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vedėja Kristina Vyšniauskienė, chirurgijos skyriaus vedėjas Valdas Bubnys, I vidaus ligų skyriaus gydytoja Danguolė Šidlauskienė, vyriausioji medicinos biologė Svitlana Liuchvaikinie.

Stalo pratybų metu buvo modeliuojama pavojinga situacija: ligoninės vaikų ligų skyriaus procedūrų kabinete kilo gaisras. Patalpoje tuo metu žmonių nebuvo, todėl jis iš karto nebuvo pastebėtas. Dėl gaisro metu susikaupusių dūmų susidarė sveikatai kenksmingos sąlygos pirmo aukšto (vaikų ligų skyriaus, dienos stacionaro, priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus, laboratorijų, kavinės, administracijos), antro ir trečio aukšto (chirurgijos skyriaus), ketvirto aukšto (I vidaus ligų skyriaus) pacientams ir lankytojams. Yra nukentėjusiųjų.

Stalo pratybų dalyviai buvo informuoti apie keliamus uždavinius bei nurodymus, apie ekstremaliųjų situacijų valdymo, atsakingų darbuotojų už informacijos gavimą ir perdavimą, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo ir evakavimo grupių veiksmus, apie pirmosios pagalbos suteikimą sužeistiesiems ekstremaliosios situacijos – gaisro-  atveju. Pagrindinis VšĮ Radviliškio ligoninės civilinės saugos stalo pratybų tikslas buvo supažindinti ligoninės atsakingus darbuotojus su 2016 m. VšĮ Radviliškio ligoninės ekstremalių situacijų valdymo planu ir aktualiausiais pavojais bei išklausyti ir įvertinti ligoninės atsakingų darbuotojų veiksmus konkretaus pavojaus atveju.

Pasibaigus pratyboms, kiekvienas jų dalyvis užpildė pratybų vertinimo anketą  ar vertinimo lapą, kuriuose buvo  ne tik įvertinta pratybų eiga, bet ir išvardinti pasiūlymai, pastabos rekomendacijos dėl konkrečios ekstremaliosios situacijos valdymo bei galimų situacijų modeliavimo.

VšĮ Radviliškio ligoninės stalo pratybas vertino Šiaulių APGV Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Linas Tautkevičius, Šiaulių APGV Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas Regimantas Medžiaušis, savaitraščio „Radviliškio kraštas“ redaktorė Auksė Jasilionienė, VšĮ Radviliškio ligoninės direktorė Danutė Povelauskienė. Vertintojai ne tik stebėjo, bet labai geranoriškai ir konstruktyviai dalinosi savo patirtimi, organizuojant ekstremalių situacijų valdymą. Pratybų organizatoriai bei dalyviai pasidžiaugė, kad bendras pratybų vertinimas pagal balų vidurkį (daugiau nei 8 balai – gerai, 5-8 balai – patenkinamai, mažiau nei 3 balai – nepatenkinamai) yra geras.

 

VšĮ Radviliškio ligoninės informacija, 2016 m. lapkričio mėn.