Radviliškio ligoninėje įvyko e. sveikatos projekto partnerių pasitarimas

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis

VšĮ Radviliškio ligoninės informacija, 2018 m. kovo mėn.

VšĮ Radviliškio ligoninė kartu su 17 projekto partnerių 2015 metais sėkmingai įgyvendino projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, finansuotą pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“.

Projekto metu buvo sukurta ir įdiegta regioninė sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema, pareiškėjo patalpose įrengtas techninės įrangos centras, pareiškėjo ir partnerių įstaigose kompiuterizuota 180 darbo vietų.

2018 m. kovo 29 d. vyko įgyvendinto projekto partnerių pasitarimas. Pasitarime spręsti veikiančios informacinės sistemos saugos klausimai, susipažinta su įmonės, kuri teiks informacinės sistemos priežiūros ir palaikymo paslaugas, atstovais, diskutuota apie informacinės sistemos išlaikymą. Projekto partneriai išsakė pageidavimus dėl tolimesnės informacinės sistemos plėtros ir tobulinimo, sutarė, kaip tai turėtų būti organizuojama.


2017 metais jau 30 proc. įstaigose pildomų medicininių dokumentų buvo pildomi elektroniniu būdu ir perduodami į E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistemą – ESPBI IS. Medicinos personalas įpranta dirbti kompiuteriais ir vis palankiau vertina sukurtą regioninę Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą.