Kokiais atvejais teikiama informacija apie paciento sveikatą telefonu

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė, įstaigos kodas 171448341

Gedimino g. 9, LT-82174 Radviliškis, Tel. (8 422) 52 435, faks. (8 422) 60 210

El. paštas - info@radviliskioligonine.lt

Duomenų apsaugą ir pacientų teises reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja išlaikyti paciento informacijos, susijusios su sveikata, konfidencialumą ir paciento privataus gyvenimo neliečiamumą. Visa informacija apie paciento buvimą Ligoninėje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra laikoma konfidencialia ir po paciento mirties.

Atsižvelgdami į karantino laikotarpiu nustatytus ribojimus ir suvaržymus, o taip pat į toli nuo tėviškės išvykusių artimųjų lūkesčius, primename informacijos apie VšĮ Radviliškio ligoninėje besigydančio paciento sveikatos būklę teikimo telefonu tvarką:

1.Paskambinus paciento atstovui, atsiliepęs į skambutį darbuotojas informacijos apie pacientą nesuteiks, nes negalės identifikuoti skambinančiojo asmenybės. Jis užsirašys skambinančiojo vardą, pavardę, ryšį su pacientu ir informuos apie skambutį gydantį gydytoją arba budintį gydytoją.

2.Gydytojas informuoja paciento atstovą apie sveikatos būklę:
•Paskambina paciento, apie kurį teirautasi, paciento atstovui, kuris įrašytas paciento ligos istorijoje.
•Jei ligos istorijoje įrašyti keli asmenys, kuriems leidžiama teikti informaciją apie paciento sveikatos būklę, skambinama pirmajam įrašytam asmeniui.
•Jei telefonu apie paciento sveikatos būklę teiravosi asmuo, neįrašytas į ligos istoriją, gydytojas apie tai informuoja paciento atstovą, kuriam skambina.

3.Informacija telefonu paciento atstovams neteikiama:
•Kai yra rašytinis paciento sutikimas jo ligos istorijoje, kad apie paciento buvimą ligoninėje būtų teikiama informacija tik jam pačiam;
•Kai skambinantis asmuo, kuris teiraujasi apie paciento sveikatos būklę, klausiamas neprisistato; kalba grubiai ir vartoja necenzūrinius žodžius;
•Kiti darbuotojai informacijos telefonu paciento atstovams neteikia.