Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis

Ligoninės vadovų ir darbuotojų pasveikinti atvykęs LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ligoninės kolektyvui padovanojo angelą – kad saugotų ir pacientus, ir darbuotojus, kad jo globa lydėtų kasdieniuose darbuose.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija, 2014 m. spalio mėn.

„Radviliškio ligoninė – pavyzdys kitoms regionų ligoninėms“, – sakė Radviliškio ligoninę aplankęs ir šventiniame minėjime dalyvavęs A. Butkevičius. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad čia dirba aukštos kvalifikacijos gydytojai, grįžta jauni specialistai, kurie naudojasi puikia medicinos įranga, moka bendrauti su pacientais ir gerai atlieka savo darbą. Jis pastebėjo, kad Radviliškio ligoninė yra perspektyvi, turinti nemažai ateities planų, dar neįgyvendintų, bet jau suplanuotų projektų. Ministras Pirmininkas Radviliškio ligoninės direktorei Danutei Povelauskienei įteikė Padėkos raštą už reikšmingas permainas VšĮ Radviliškio ligoninėje, už aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje, įvairių finansinių šaltinių pritraukimą ligoninės modernizavimo finansavimui, už entuziazmą, kūrybingumą, atkaklumą, veržlumą ir išmintį, už dalykinę kompetenciją, efektyvų ir kokybišką naujų idėjų įgyvendinimą, siekiant aukštesnės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, didesnio darbo našumo. Ministras Pirmininkas apžiūrėjo Radviliškio ligoninę, atnaujinimo laukiančią ligoninės sterilizacinę, Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių, perėjo du ligoninės pastatus jungiančia dengta galerija, pabendravo su ligoniais, apžiūrėjo skyrius, kuriame teikiamos endoprotezavimo, ortopedijos ir traumatologijos paslaugos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Po trumpo vizito Radviliškio ligoninėje Ministras Pirmininkas ir kiti svečiai dalyvavo šventiniame Radviliškio ligoninės 65-mečio minėjime Radviliškio miesto kultūros rūmuose.

Ligoninės kolektyvą su švente pasveikinti atvyko LR Seimo nariai Algimantas Salamakinas, Zita Žvikienė, Seimo reikalų sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė, Sveikatos apsaugos viceministras Gediminas Černiauskas. Pastarasis, pasveikinęs Radviliškio ligoninės kolektyvą su jubiliejumi, pralinksmino susirinkusius teigdamas, kad į Radviliškio ligoninę su pagarba ir lengvu pavydu žiūri tokių miestelių kaip Šiauliai ligoninių kolektyvai. Visi be išimties svečiai dėkojo ligoninės direktorei už veiklumą, už energiją ir neišsenkantį optimizmą.

65-erių metų sukaktį mininti Radviliškio ligoninė sulaukė garbių svečių

Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys, sveikindamas Radviliškio ligoninės kolektyvą, palinkėjo sėkmės įgyvendinant projektus ir idėjas, kurios Radviliškio ligoninei padeda lyderiauti tarp regiono ligoninių. „Profesionali medikų komanda, bendram tikslui sutelktas koordinuotas administracijos darbas leidžia didžiuotis šiandienos ligonine“, – sakė jis.

Šventiniame minėjime parodytas sukurtas dokumentinis filmas apie Radviliškio ligoninės veiklą, prisiminta 65-erių metų Radviliškio ligoninės istorija, įteiktos padėkos ligoninei nusipelniusiems darbuotojams.

Už ilgametį nepriekaištingą darbą Ministro Pirmininko Padėkos raštai įteikti vyriausiajai slaugytojai-slaugos administratorei Gretai Gudžiūnienei, gydytojai urologei Onai Krikščiūnienei, vyresniajai slaugytojai-slaugos administratorei Gitanai Valčiukienei, gydytojui reabilitologui, Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus vedėjui Vidui Dugnui, gydytojai neurologei Valdai Buivienei, gydytojai neurologei Daivai Sadauskienei, bendrosios praktikos slaugytojai Romualdai Majauskienei.

Su garbingu jubiliejumi Radviliškio ligoninės vadovę Danutę Povelauskienę ir jos vadovaujamą kolektyvą sveikino kolegos medikai, kiti svečiai.

LR Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Dangutės Mikutienės padėkos įteiktos  gydytojai dermatovenerologei Ritai Sesickienei, Vaikų ligų skyriaus Bendrosios praktikos slaugytojai Irenai Stankevičienei, klinikos laborantei Rasai Vitkienei, klinikos laborantei Nijolei Kielienei, II vidaus ligų skyriaus Bendrosios praktikos slaugytojai Daliai Stočkuvienei, Konsultacinės poliklinikos Bendrosios praktikos slaugytojai Jolantai Karanauskienei.

LR sveikatos apsaugos ministro Padėkos raštai įteikti Vidaus medicininio audito grupės vadovei Reginai Ulkštinienei, vidaus ligų gydytojai Vidai Petravičienei, gydytojai pulmonologei Violetai Klugienei, kineziterapeutei Laimai Čepulienei, gydytojai anesteziologei-reanimatologei, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjai Gintarei Ubartienei, vaikų neurologei, socialinei pediatrei Aldonai Mickevičienei, akušerei Jadvygai Vaišvilienei, ambulatorinės reabilitacijos Bendrosios praktikos slaugytoja Danguolei Motiečienei, Chirurgijos skyriaus Bendrosios praktikos slaugytojai Eufėmijai Juknienei, Sterilizacinės bendrosios praktikos slaugytojai Ritai Kupčiūnienei, Priėmimo skyriaus vyresniajai slaugytojai-slaugos administratorei Rasai Urbonienei, I vidaus ligų skyriaus Bendrosios praktikos slaugytojai Mildai Kiserauskienei, radiologijos technologei Janinai Brazienei, socialinei darbuotojai Aistei Ginaitienei.

Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos raštai įteikti gydytojui ortopedui-traumatologui Evaldui Kascėnui, akušeriui ginekologui Vitui Sadauskui, Sterilizacinės bendrosios praktikos slaugytojai Danutei Stakonienei.

Radviliškio ligoninės direktorė Danutė Povelauskienė padėkojo visam ligoninės kolektyvui ir Padėkos raštus įteikė gydytojui ortopedui-traumatologui Evaldui Kascėnui, Operacinės slaugytojai Reginai Sakienei, rūbininkei Editai Jankauskienei ir ūkio reikalų tvarkytojai Anai Malakauskienei.

Visi šventėje dalyvavę svečiai ir Radviliškio ligoninės darbuotojai gavo dovanų knygelę „Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė. Nuo 1949 m. iki dabar“.