Ligoninėje vyko stalo pratybos

Administracija

Tel.: (8 422) 52 435

Konsultacinės poliklinikos registratūra

Priėmimo-skubiosios

pagalbos skyrius

Faks.: (8 422) 60 210

Darbo dienomis 8-17 val.

Tel. (8 422) 52192

Visą parą

Tel. (8 422) 51646

Darbo dienomis 7:30-19 val.

Gedimino g. 9, Radviliškis. Žemėlapis

  Lapkričio 23 dieną VšĮ Radviliškio ligoninėje vyko civilinės saugos stalo pratybos „VšĮ Radviliškio ligoninės darbuotojų, Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės (toliau ESVG) ir specializuotų - struktūrinių grupių narių veiksmų organizavimas ekstremaliosios situacijos atveju, kurios metu kilo gaisras Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus procedūrų kabinete“. Pratybas paruošė ir koordinavo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistė Svetlana Senionienė, joms vadovavo ūkio skyriaus specialistė Vitalija Januševičienė. Stalo pratybose dalyvavo direktoriaus pavaduotoja medicinai Kristina Vyšniauskienė, vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė Greta Gudžiūnienė, Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas Arvydas Budrikas, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėja Gintarė Ubartienė, Vidaus ligų skyriaus vedėja Audronė Šklenikienė, Slaugos ir palaikomojo gydymo vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Edita Blažienė, Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Jolanta Karanauskienė, vyriausias IT specialistas Genadijus Marudinas, Konsultacinės poliklinikos vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Gitana Valčiukienė, inžinierius-energetikas Linas Karanauskas.
Stalo pratybų metu buvo modeliuojama pavojinga situacija: ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus procedūrų kabinete kilo gaisras, kuris iš karto nebuvo pastebėtas. Pratybų dalyviai buvo informuoti apie keliamus uždavinius bei nurodymus, apie ekstremaliųjų situacijų valdymą, apie informacijos perdavimą atsakingiems darbuotojams, apie priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo ir evakavimo grupių veiksmus, apie pirmosios pagalbos suteikimą sužeistiesiems. Pasibaigus pratyboms, kiekvienas jų dalyvis užpildė pratybų vertinimo anketą ar vertinimo lapą, kuriuose buvo ne tik įvertinta pratybų eiga, bet ir išvardinti pasiūlymai, pastabos, rekomendacijos dėl konkrečios ekstremaliosios situacijos valdymo.  VšĮ Radviliškio ligoninės stalo pratybas vertino Šiaulių APGV Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Linas Tautkevičius, VšĮ Radviliškio ligoninės direktorius Vaidas Smalinskas, UAB „Dialimeda“ administratorė Virginija Brilienė. Vertintojai ne tik stebėjo, bet labai geranoriškai ir konstruktyviai dalyvavo pratybose, dalinosi savo patirtimi organizuojant ekstremaliųjų situacijų valdymą. Pratybų dalyviai bei vertintojai puikiai įvertino stalo pratybų eigą.

 

VšĮ Radviliškio ligoninės informacija, 2018 m. lapkričio mėn.