Darbo užmokestis

2020 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Ketvirčiais Ketvirčiais
I II III IV I II III IV
Administracija 27 27 27   1717 1383 1601  
Gydytojai 77 77 77   3282 3174 3361  
Slaugytojai 105 106 107   1181 1147 1136  
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 31 31 30   1164 1090 1129  
Kitas personalas 71 73 71   807 767 776  

2019 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Administracija 28 1470
Gydytojai 76  2974
Slaugytojai 106  995
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 35  984
Kitas personalas 70  650
Teksto dydis