Darbo užmokestis

2021 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Ketvirčiais Ketvirčiais
I II III IV I II III IV
Administracija 26 24     1678 1731    
Gydytojai 73 71     3950 4044    
Slaugytojai 106 108     1723 1595    
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 27 29     1641 1703    
Kitas personalas 73 75     1105 989    

2020 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Administracija 27 1597
Gydytojai 77  3329
Slaugytojai 106  1211
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 30  1222
Kitas personalas 72  830
Teksto dydis
Contrast