Darbo užmokestis

2021 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Ketvirčiais Ketvirčiais
I II III IV I II III IV
Administracija 26       1678      
Gydytojai 73       3950      
Slaugytojai 106       1723      
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 27       1641      
Kitas personalas 73       1105      

2020 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Administracija 27 1597
Gydytojai 77  3329
Slaugytojai 106  1211
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 30  1222
Kitas personalas 72  830
Teksto dydis
Contrast