Darbo užmokestis

2021 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Ketvirčiais Ketvirčiais
I II III IV I II III IV
Administracija 26 24 24   1678 1731 1871  
Gydytojai 73 71 71   3950 4044 4137  
Slaugytojai 106 108 106   1723 1595 1443  
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 27 29 29   1641 1703 1299  
Kitas personalas 73 75 73   1105 989 942  

2020 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Administracija 27 1597
Gydytojai 77  3329
Slaugytojai 106  1211
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 30  1222
Kitas personalas 72  830
Teksto dydis
Contrast