Darbo užmokestis

2022 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Ketvirčiais Ketvirčiais
I II III IV I II III IV
Administracija 24 24     1967 2153    
Gydytojai 72 73     4225 4158    
Slaugytojai 107 107     1368 1347    
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 28 27     1410 1404    
Kitas personalas 75 72     943 924    

2021 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Administracija 25 1782
Gydytojai 72  4056
Slaugytojai 107  1566
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 29  1487
Kitas personalas 74  1007
Teksto dydis
Contrast