Darbo užmokestis

2022 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Ketvirčiais Ketvirčiais
I II III IV I II III IV
Administracija 24       1967      
Gydytojai 72       4225      
Slaugytojai 107       1368      
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 28       1410      
Kitas personalas 75       943      

2021 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Administracija 25 1782
Gydytojai 72  4056
Slaugytojai 107  1566
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 29  1487
Kitas personalas 74  1007
Teksto dydis
Contrast