Darbo užmokestis

2024 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Ketvirčiais Ketvirčiais
I II III IV I II III IV
Administracija 22       2610      
Gydytojai 73       5749      
Slaugytojai 97       1867      
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 29       1779      
Kitas personalas 79       1206      

2023 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Administracija 24 2427
Gydytojai 74  4863
Slaugytojai 101  1555
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 27  1549
Kitas personalas 75  1035
Teksto dydis
Contrast