Darbo užmokestis

2023 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Ketvirčiais Ketvirčiais
I II III IV I II III IV
Administracija 24       2345      
Gydytojai 75       4542      
Slaugytojai 103       1386      
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 26       1459      
Kitas personalas 73       973      

2022 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Administracija 25 2174
Gydytojai 75  4266
Slaugytojai 106  1349
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 28  1370
Kitas personalas 73  936
Teksto dydis
Contrast