Darbo užmokestis

2022 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Ketvirčiais Ketvirčiais
I II III IV I II III IV
Administracija 24 24 26 25 1967 2153 2138 2437
Gydytojai 72 73 78 76 4225 4158 4214 4468
Slaugytojai 107 107 106 103 1368 1347 1270 1410
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 28 27 28 28 1410 1404 1275 1391
Kitas personalas 75 72 72 71 943 924 886 989

2022 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Administracija 25 2174
Gydytojai 75  4266
Slaugytojai 106  1349
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 28  1370
Kitas personalas 73  936
Teksto dydis
Contrast