Darbo užmokestis

2023 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Ketvirčiais Ketvirčiais
I II III IV I II III IV
Administracija 24 24 24   2345 2280 2403  
Gydytojai 75 74 73   4542 4721 4917  
Slaugytojai 103 102 99   1386 1470 1536  
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 26 28 28   1459 1474 1499  
Kitas personalas 73 76 75   973 991 975  

2022 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių)
Administracija 25 2174
Gydytojai 75  4266
Slaugytojai 106  1349
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas 28  1370
Kitas personalas 73  936
Teksto dydis
Contrast