Priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius

Skyriaus telefonas

(0 422) 52 192
 

Vieta

Ligoninės I korpusas, 1 aukštas

Darbo laikas

Visą parą

Pareigybių aprašymas

Skyriaus vedėjas

Edmundas Sakalauskas

Skyriaus vyresnioji slaugytoja -
slaugos administratorė

Jolanta Karanauskienė

Teikiamos paslaugos

Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje teikiamos tokios paslaugos:

  • Skubi ir būtinoji pagalba;
  • Stebėjimo paslaugos;
  • Gydytojų specialistų konsultacijos;
  • Dienos chirurgijos paslaugos;
  • Ambulatorinės chirurgijos paslaugos;
  • Pacientų stacionarizavimas į kitus ligoninės skyrius.

Paslaugos teikiamos pacientams, kuriuos atveža greitoji medicinos pagalba arba savarankiškai besikreipiantiems.

Infrastruktūra

2006 metais Priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius buvo suremontuotas, įgyvendinus teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programą. Programa buvo finansuota iš PSD paslaugų restruktūrizacijos fondo, Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto ir įstaigos lėšų. 2012 metais skyrius buvo atnaujintas nauja medicinos įranga, įgyvendinus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą. Iš to paties projekto buvo įsigytas ligoniams pervežti skirtas greitosios medicinos pagalbos automobilis su būtina medicinos įranga.

Skyriaus patalpose veikia tokie diagnostiniai kabinetai:

  • endoskopijų;
  • echoskopijų;
  • kaklo kraujagyslių ultragarsinis;
  • elektrokardiografijos.

Visą parą dirba klinikinės diagnostikos laboratorija ir rentgeno kabinetas.

Kita aktuali informacija

Būtinoji pagalba Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, yra nemokama. Kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką ir mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos ir masto patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.

Skyriuje pacientai rūšiuojami pagal būklės sunkumą – prioritetas teikiamas pačios sunkiausios būklės pacientams, kuriems pagalba turi būti pradedama teikti nedelsiant. Todėl pacientų aptarnavimo greitis labai priklauso nuo tuo metu skyriuje esančių sunkios sveikatos būklės pacientų skaičiaus.

Stacionarizavimas planine tvarka vykdomas darbo dienomis nuo 8 iki 16 val. Pacientas turi pateikti gydytojo siuntimą, asmens tapatybę bei sveikatos draudimą įrodantį dokumentą.

Kelios akimirkos

Teksto dydis
Contrast