Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Arūnas Zeleckis, atstovaujantis advokatės Dalios Zeleckienės kontorą, tel. (0 5) 265 08 48, el. paštas [email protected]

Teksto dydis
Contrast