Atviri duomenys

Informuojame, kad viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė nesudaro atvirų duomenų rinkmenų ir nekaupia pakartotinio naudojimo sveikatos duomenų. Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenys elektroniniu būdu perduodami į centrinę ESPBI informacinę sistemą.

Išsamiau su savo (paciento) elektronine sveikatos istorija galite susipažinti prisijungę prie portalo www.esveikata.lt

Teksto dydis
Contrast