Konsultacinė poliklinika

Registracija telefonais

8 422 51 646

Vieta

Ligoninės II korpusas, 1 aukštas

Darbo laikas

Registratūra dirba darbo dienomis 7:30 – 18:30

Skyriaus vyresnioji slaugytoja -
slaugos administratorė

Gitana Valčiukienė

Gydytojai konsultantai

Konsultacinės poliklinikos sveikatos priežiūros specialistų darbo grafikas
Pareigybių aprašymas

Teikiamos paslaugos

Nuo 2004 m. kovo mėn. VšĮ Radviliškio ligoninėje pradėjo veikti nauja Konsultacinė poliklinika. Šiuo įvykiu iš esmės buvo užbaigta pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros grandžių atskyrimo procedūra Radviliškio rajone.

Šiuo metu čia teikiamos II lygio gydytojų specialistų konsultacijos – abdominalinės chirurgijos, akušerio ginekologo, burnos chirurgo, dermatovenerologo, endokrinologo, gastroenterologo, infektologo, kardiologo, neurologo, pulmunologo, oftalmologo, otorinolaringologo, ortopedijos traumatologijos, urologo, vidaus ligų, vaikų ligų, vaikų kardiologo, vaikų neurologo, vaikų pulmonologo, logopedo ir kitų sričių gydytojų.

Nuo 2004 m. ligoninėje teikiamų specializuotų ambulatorinių paslaugų apimtys išaugo. 2004 m. buvo suteikta 54 tūkst. specializuotų ambulatorinių paslaugų, 2013 metais – beveik 67 tūkst., t. y. išaugo 23 proc. Per metus Konsultacinėje poliklinikoje apsilanko apie 28 tūkst. pacientų.

Infrastruktūra

2004 metais rekonstruota ligoninės II korpuso I aukšto dalis – čia buvo įrengta Konsultacinė poliklinika, Pulmonologijos, Dantų protezavimo kabinetai. 2012 metais, įgyvendinant ES SF finansuojamą projektą, skyrius buvo kapitaliai suremontuotos, perplanuotos patalpos, pakeisti langai. Dabar poliklinikos kabinetų patalpos racionaliai išdėstytos, kabinetai šiuolaikiškai suremontuoti, patalpos pritaikytos neįgaliesiems, veikia moderni kompiuterizuota registratūra, kurioje atliekamas statistinių lapų spausdinimas, priimama išankstinė registracija.

Kita aktuali informacija

Nemokamai aptarnaujami pacientai, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas, Žin., 1996, Nr. 55-1287) ir turintys pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą tirti, konsultuoti ir gydyti (forma 028/a) arba Medicinos dokumentų išrašą (forma – 027/a).

Pacientai registruodamiesi registratūroje pirmą kartą, bendrosios praktikos slaugytojui (registratoriui) turi pateikti:

  • asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas, o registruojant vaiką – jo gimimo liudijimą.
  • dokumentą, įrodantį jų sveikatos draudimą: privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą, arba pensininko pažymėjimą, arba invalido pažymėjimą, arba darbingumo lygio pažymą su išvada apie darbo pobūdį ir sąlygas, arba bedarbio pažymėjimą.

Be siuntimų pacientai priimami:

  • jei atvyksta dėl būtinosios medicinos pagalbos;
  • jei pacientas lankosi dėl tos pačios priežasties pas tą patį specialistą arba jam skirtas ilgalaikis stebėjimas (dispanserizacija);
  • jei pacientas lankosi pas dermatovenerologą;
  • jei pacientas už gydytojo konsultaciją susimoka;
  • kitais atvejais, kurie numatyti sutartyse su kitomis įstaigomis.

Asmenys iki 16 metų priimami tik kartu su tėvais, jų nesant – su paciento atstovu pagal įstatymą, išskyrus atvejus, kai reikalinga būtinoji medicinos pagalba.

Tą pačią dieną gydytojo konsultacijai registruojami pacientai, jeigu yra laisvų talonų pas gydytoją specialistą ir dėl būtinosios medicinos pagalbos.

Kelios akimirkos

Teksto dydis
Contrast