Informacija pacientams

Viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje teikiamos šios sveikatos priežiūros paslaugos

 • antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: vidaus ligų, suaugusiųjų chirurgijos, suaugusiųjų ortopedijos ir traumatologijos IIA, IIB, IIC, reanimacijos ir intensyviosios terapijos I-I (vaikų ir suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyviosios terapijos I-II (suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyviosios terapijos I-II (vaikų), reanimacijos ir intensyviosios terapijos II (suaugusiųjų);
 • pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos;
 • antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, neurologijos, kardiologijos, endokrinologijos, pulmonologijos, gastroenterologijos, dermatovenerologijos, infekcinių ligų, anesteziologijos ir reanimatologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, ortopedijos ir traumatologijos, vaikų ligų, vaikų neurologijos, vaikų kardiologijos, vaikų pulmonologijos, urologijos, akušerijos ir ginekologijos, chirurgijos, abdominalinės chirurgijos;
 • antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) – burnos chirurgijos
 • ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I (judamojo-atramos aparato pažeidimų), suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų, odos ligų), vaikų ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų kraujotakos sistemos ligų, vaikų kvėpavimo sistemos ligų), vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, radiologijos (rentgenodiagnostikos), endoskopijos, echoskopijos, oftalmologinės chirurgijos
 • bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos), kineziterapijos, ergoterapijos, masažo, dienos chirurgijos (I-VI), laboratorinės diagnostikos.

Prireikus galite kreiptis asmeniniais klausimais

 • Asmeniniais klausimais direktorius priima: I, IV nuo 9.00 iki 10.00 val.
 • Asmeniniais klausimais direktoriaus pavaduotojas medicinai priima: II, III ir V nuo 9:00 iki 10:00 val.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitos

 • Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaita peržiūrėti
 • Dienos stacionaro paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaita
 • Stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaita

Nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka

 • būtinoji medicinos pagalba ligoninėje teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į paciento apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių bei jo gyvenamąją vietą.
 • užsienio šalių piliečiams, asmenims be pilietybės nepriskiriamiems nuolatiniams gyventojams, būtinoji medicinos pagalba teikiama Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka (Visiems asmenims, atvykusiems dėl būtinosios pagalbos, apdraustiems sveikatos draudimu Europos Sąjungos šalyse bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijoje, ir pateikusiems galiojančią E formos pažymą (pagal Europos Tarybos reglamento apibrėžiamas būtinosios pagalbos nuostatas) arba Europos sveikatos draudimo kortelę, ar sertifikatą, ar kitą lygiavertį dokumentą).
 • pacientas, norėdamas gauti ligoninėje nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti nustatytos formos siuntimą iš pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo.
 • pacientas turi teisę pasirinkti antrinės sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją.
 • kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo, siuntimo nereikia.
 • nemokama asmens sveikatos priežiūra apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ligoninėje teikiama nemokamai (Gydytojų specialistų ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugoms reikalingas šeimos gydytojo ar kitos srities specialisto siuntimas. Planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiamos visiems asmenims, pateikusiems Europos Sąjungos šalies, kurioje drausti, valstybinio sveikatos draudimo įstaigos E 112 (arba S2) formos pažymą, leidžiančią užsienio šalyje gauti planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų išlaidas kompensuoti iš ES šalies, kurioje asmuo dirba, privalomojo sveikatos draudimo lėšų.).
 • pacientai, turintys teisę į nemokamas paslaugas ir savo iniciatyva pasirinkę brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas ar procedūras, šių paslaugų, medžiagų ar procedūrų faktinių kainų ir nemokamų bazinių kainų skirtumą susimoka patys Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
 • pacientai, turintys teisę į nemokamas paslaugas ir savo iniciatyva pasirinkę papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą susimoka patys.
  Valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas

*Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

Mokamų paslaugų teikimo tvarka ir kainos

Už kokias paslaugas reikia mokėti

Kitų medicinos paslaugų teikimo tvarkos

Atmintinės pacientui

Ligoninėje draudžiama filmuoti, fotografuoti ir daryti garso įrašus

Teksto dydis
Contrast