Medicinos etikos komisija

Pirmininkas

Rita Aluzienė – medicinos etikos komisijos pirmininkas
el. paštas: [email protected]
Tel. (0 422) 52 435

________________________________________________________________________________

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RADVILIŠKIO LIGONINĖS
MEDICINOS ETIKOS KOMISIJOS ATASKAITA UŽ 2021 METUS

          2021 m. sausio mėn. gautas gydytojo skundas dėl darbuotojos neetiško elgesio, nesilaikant subordinacijos ir Lietuvos gydytojų profesinės etikos kodekso. Medicinos etikos komisija posėdžio metu įvertino esamą situaciją ir informavo administraciją, kad yra pateiktos rekomendacijos kylančius konfliktus stengtis konstruktyviai spręsti skyriaus viduje.
          2021 m. kovo mėn. Komisija nagrinėjo gautą raštą „Dėl gydytojos kompetencijos viršijimo ir elgesio žeminančio gydytojo vardą“. Raštas buvo tik informacinio pobūdžio, pasigesta tiesiogiai konflikte dalyvavusių darbuotojų skundų, kurių pagrindu būtų galima inicijuoti Medicinos etikos komisijos tyrimą dėl profesinės etikos pažeidimo. Administracija buvo informuota, kad yra pateiktos rekomendacijos kylančius konfliktus stengtis spręsti skyriaus viduje, o jei toks sprendimo būdas neduotų rezultatų, kreiptis į atitinkamas komisijas.
          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-1672 „Dėl pavyzdinių asmens sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 2021 m. rugsėjo 27 d. Medicinos etikos komisijos nuotolinio posėdžio metu buvo patvirtinti nauji Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės medicinos etikos komisijos nuostatai.

 

VšĮ Radviliškio ligoninės medicinos etikos komisija

Teksto dydis
Contrast