Geriatrijos projekto viešinimas

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė įgyvendina projektą „Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto įkūrimas Viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje“, projekto  Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0022  pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“.

Projekto tikslas – didinti geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Radviliškio rajone.

Siekiant teikti kokybiškas specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas vyresniems nei 60 metų pacientams, kuriems nustatytos daugiau nei dvi lėtinės ligos ar geriatriniai sindromai bei būklės, didinti tokių paslaugų prieinamumą Radviliškio rajone, įgyvendinamas viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės projektas.

 Projekto metu bus įkurtas geriatrijos konsultacinis kabinetas ir 6 lovų Geriatrijos dienos stacionaras, bus atnaujinta Radviliškio ligoninės infrastruktūra: atliktas patalpų remontas, įsigyta medicininė, kompiuterinė, kita reikalinga įranga, priemonės, baldai, skirti geriatrijos paslaugų teikimui.

Tikimasi, kad projekto naudą pajus ne mažiau kaip 120 vyresnio amžiaus rajono gyventojų per metus. Dėl kokybiškesnių ir labiau prieinamų paslaugų, pacientams bus suteikiamos kompleksinės sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugos, kas sąlygos mažesnį vyresnio amžiaus asmenų sergamumą ir geresnę gyvenimo kokybę.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekte numatytų veiklų finansavimui skirta iki 269 219,87 Eur.

Projekto pradžia – 2020 m. gruodžio mėn.
Projekto pabaiga – 2022 m. spalio mėn.

Teksto dydis
Contrast